+90 216 442 88 99
tarko@tarkohijyen.com

Elektronik sinek öldürücü cihazların etki faktörleri

Bilindiği gibi, sinek mücadelesinde geçmişte en yaygın olarak kullanılan sinek öldürücü cihazlar, elektronik olan modellerdir. Bu cihazlarda temel prensip; mavi ışık veren ultraviyole floresan lambalar tarafından cezbedilen kara sineklerin, lambaların arkasında bulunan gerilim yüklü tellere çarpmalarını sağlayarak yok etmektir. Bu cihazlardaki lambaların ve tellere yüklenen gerilimin gücü, cihazın modeline göre değişmektedir. Lambaların gücü 10, 15, 20 ve 40 watt olarak farklılıklar gösterir. Lambanın gücü arttıkça cihazın etki alanı genişler. Daha uzaktaki sinekleri kendine çeker. Tellere yüklenen gerilim ise 2000, 2500 ve 5000 volt olarak düzenlenmektedir. Gerilim gücü arttıkça cihaza gelen sineklerin yok edilme başarısı artar. Cihazların maliyetini düşürmek için düşük gerilim ve düşük lamba gücü kulanılan cihazlar üretilmektedir ancak fiyat performans kıyaslaması yapıldığı zaman ödenen bedelin karşılığının alınamadığı görülmüştür. En iyi sonucu veren cihazların 2 adet 20 watt lamba ile 5000 volt gerilimli trafo kullanılanlar olduğu  saptanmıştır.

Bu model; Tarko Dış Tic Ltd Şti tarafından üretilmektedir.

Elektronik sinek öldürücü cihazlar

Elektronik sinek öldürücü cihazlar

 Impact factor of the electronic fly killer devices

As it is known, in the past the most commonly used combat flies fly killing devices, which are electronic model. Basic principles of these devices; blue light emitting ultraviolet fluorescent lamps by attracting the black flies is to eliminate by providing voltage wires installed the bumps on the back of the lamp. The strength of the voltage and wire lamps installed on these devices varies depending on the device model. Power of the lamps 10, 15, 20 and 40 watts varies. Domain in the device extends the lamp power increases. It attracts more flies away. The tension loaded in the wire 2000 is held in 2500 and 5000 volts. Successful elimination of flies from the voltage increases device power increases. To reduce the cost of equipment used in low-voltage and low lamp power devices are manufactured but it was unable to compare the price performance of the price paid when the money is made. For best results that the device was found to be 2 x 20 watt lamp with 5000 volts of voltage transformer used ones.

This model is produced by Tarko.

 

Comments are closed.