+90 216 442 88 99
tarko@tarkohijyen.com

Okinox Sinek Öldürücüler

Karasinekler

karasinekKarasinekler
Tür : Diptera (iki kanatlı)

Karakteristik Özellikler

Bir çift zar kanat; parçalama özelliğine sahip olan veya olmayan emme özellikli ağız bölümleri, büyük bileşik gözler; 5 bölümlü; yumurta, larva, pupa ve yetişkinlik aşamaları ile komple metamorfoz.

Familya : Musciade

Cins Karakteristikleri

Yaygın Karasinek (Musca Domestica)

Yetişkinler 6-8 mm boya ve 13-15 mm kanat açıklığına sahiptir; 4 boylamasına koyu şeritli gri göğüs; son karın bölümlerini kapatacak şekilde genişleyen merkezi koyu renkli bant ile karnın bazal yarısı devetüyü renginde ve kenarlarda ara sıra şeffaf; hareketsizken kanatlar açık; damar yapısı itibarıyla apikal uçta 4. damarın keskin yukarı doğru kıvrılımı.

Daha Seyrek Görülen Karasinek (Fannia canicularis)

Yetişkinler 6 mm boya ve 12mm kanat açıklığına sahiptir; 3 boylamasına şeritli gri göğüs; diğer karasineğe göre daha seyrek görülür; karnın alt kısmında yoğun kare yama: hareketsizken kanatlar geriye doğru toplanır; damar yapısı itibarıyla 4. damar kanat kenarına doğru düz açılır.

Dağılım

Yaygın karasinek (Musca Domestica) her yerde olan bir haşere türü olup en az 8 kilometrelik (5 mil) bir uçuş menziline sahiptir. Kapalı mekanlarda son derece aktiftir. Soğuk iklimlerde üreme genellikle kış öncesi sona erer ve karasinekler kıs mevsiminde pupa veya ergin evresine girer. Fakat sıcak ortamlarda yaygın karasinekler aktif kalır ve yıl boyunca üremeye devam eder.

Daha seyrek görülen karasinekler (Fannia canicularis) sıklıkla kümes çiftliklerinde görülür. Düzensiz bir uçma paternine sahiptirler ve sıklıkla kapalı mekan ışık kaynaklarının etrafında büyük sayılar halinde uçarlar. Daha seyrek görülen karasinekler, yaygın karasineklere göre soğuk hava koşullarını daha iyi tolere ederler.

Bu cins kış mevsimini başlıca pupa formunda geçirir fakat yaygın karasineklerde olduğu gibi yetişkinler sıcak ortamlarda aktif kalır ve yıl boyunca üremeye devam eder.

Neden Mücadele Edilmelidir?

Yaygın karasinekler bağırsak kurtlarını veya bunların yumurtalarını yayabilirler ve dizanteri, gastroenterit, tifo, kolera ve tüberküloz gibi hastalıkların potansiyel taşıyıcılarıdır. Eş düzeyde rutubetli, çürümüş materyaller veya insanlarca tüketilmek üzere saklanan gıda maddeleri olabilecek olan sıvıya dönüştürülebilir yiyecekler üzerinde sık görünürler ve bu yiyeceklerden beslenirler.

Sinekler sindirim sularını ve mide muhtevasını yiyeceklerin üzerine kusmak suretiyle yiyecekleri sıvılaştırırlar. Bu “sıvı” daha sonra emme özelliğine sahip ağız bölümleri tarafından emilir ve sinek bu şekilde patojen organizmaları içine alır ve bu organizmalar diğer yüzeylerle temas halinde transfer edilir veya sinek beneği olarak biriktirilmek üzere bağırsak boyunca ilerleyerek hayatta kalır. Sinek beslenirken veya dışkısını çıkartırken oluşan sinek lekeleri satış noktasında yumurtalar gibi kontamine çiftlik ürünlerin reddedilmesine neden olur. Sinekler ayrıca çöplükler veya hayvan barınakları gibi üreme alanlarından kaynaklanan istilaları içeren önemli problemlere yol açmalarından ötürü çevre sağlığı makamlarının sık şikayet konusu yaptıkları bir konudur.

Daha seyrek görülen karasinekler, yaygın karasineğe göre daha uzun mesafeler uçar ve dinlenmek için daha az zaman harcar. Bu türün dişilerin üreme alanlarına yakın kalma eğilimi gösterirken yalnızca erkekler göç eder. Bu nedenlerden ötürü F. Canicularis, M. Domestica’ya göre hastalıkları yayma düzeyi daha düşüktür fakat büyük popülasyonlar ve benzeri beslenme alışkanlıkları, bu karasineğin hastalık taşıyıcısı olarak önemli bir potansiyele sahip olabileceği anlamına gelmektedir. Bu cins ara sıra bağırsak veya üriner myiasis taşıyıcısı olarak nitelendirilmiştir

Yaşam Devri

Yaygın karasinekler

Dişi karasinekler yetişkin hale geldikten sonra 48 saat içinde yumurta bırakmaya başlar. 1-3 ay süren yetişkinlik döneminde her seferinde 100-150 yumurta bırakarak dört beş kez yumurtlayabilir. İnci beyazı renkli silindirik yumurtalar 1 mm uzunluğunda olup ev atıkları veya gübre gibi rutubetle çürüyen maddelerin üzerine bırakılır. Yumurtalar 8-48 saat kuluçkada kalarak düzgün, beyaz, bacaksız kurtçuk larvasına dönüşür. Bu larvalar ışıktan uzak durarak 21-32˚C arası optimal sıcaklıklarda durmaya çalışır ve 3 ay sonunda 10-12 mm boyunda ergin karasineklere dönüşür.

Yaz mevsiminde larva gelişimi bir kaç gün içinde tamamlanabilir fakat kış mevsiminde bu süre bir aydan uzun olabilir. Larva gelişerek toprak gibi daha soğuk civar alanlara gitmek üzere üreme alanını terk eder. Burada sarı, kahve veya siyah renkli ve 6 mm uzunluğunda pupa olarak gelişme gösterir. Koşullara bağlı olarak 3-4 gün sonra erginliğe adım atar. Komple hayat döngüsü genellikle sıcaklığa bağlı olarak bir ila dört hafta arasında tamamlanır

Büyük popülasyonların gelişmesi için yüksek bir potansiyelin bulunduğu açıktır. Uygun koşullar altında bir sezonda 12 jenerasyona kadar üreyebilirken tropik iklim koşullarında bu üreme oranı daha büyük olacaktır

Daha seyrek görülen karasinekler

Daha seyrek görülen karasinekler kümes hayvanlarının gübrelerinde üremeyi sever fakat rutubetle çürüyen maddelerde de üremektedir. Dişi 10 günlük olduğunda yumurtlamaya başlar. Yumurtalar muz şekillidir. 1mm uzunlukta olup sıvı ortamda yüzmeye yardımcı olan bir çift boylamasına çizgiye sahiptir. Yassı, bacaksız, gri-kahve renkli kurtçuklar 24-48 saat kuluçkada kalır. Sırt alanlarındaki kıllı kabarcıkların yarı sıvı ortamlarda ilerlemeye ve yüzmeye yardımcı olduğu düşünülmektedir. Kuluçkadan yeni çıkan larva uygun nitelikte bir yiyeceğe girmeden önce sıklıkla bir süre etrafta dolanır. Larva gelişimi en az 8 gün sürmektedir ve bu süre zarfında larva üç evreden geçer ve son olarak 6 mm’lik bir boya erişir. Pupa evresi daha kuru bir yer gerektirir ve en az 10 gün sürer. Daha soğuk koşullarda daha uzun sürmesine karşın yumurtadan erginliğe geçiş 3 hafta alır

Kontrol Yöntemleri

Karasinekler hızlı, verimli üreme alışkanlıklarına ve yüksek morbiliteye sahiptir. Karasineklerin hayat döngüsünü kırmak için kontrol yöntemleri larvaları ve ergin karasinekleri ele almalıdır.

a) Hijyen/yönetim

Potansiyel üreme alanları ve gıda kaynaklarının sınırlandırılabilmesi için yeterli düzeyde hijyen gereklidir.

Evsel çöpler: evsel çöpler iyice kapatılmış çöp kutularında muhafaza edilmeli ve fazla bekletilmeden tasfiye alanlarına nakledilmelidirler. Yüksek risk taşıyan materyaller torbalarda tutulmalı ve mümkün olan her durumda yakılmalıdır. Çöplükler en az 230 mm (9 inç) derinlikte toprakla örtülmeli ve daha sonra sıkıştırılmalıdır. Bu uygulama erginlerin ortaya çıkmasını asgariye indirecek ve larvaların hayatta kalamayacağı fermentasyon sıcaklıklarını artıracaktır.

Çiftlik gübreleri: Özellikle sızıntı yapan sulardaki besin maddelerinin ideal, rutubetli üreme koşullarını oluşturduğu kümeslerde olmak üzere gübreler mümkün olduğunca kuru tutulmalıdır. Hayvan gübrelerinin saklanmasında kullanılan biyotermik yöntem, gübrelerin bir küp şekilli yığın halinde sıkıştırılmasını içermekte olup özellikle at gübreleri için uygun bir yöntemdir. Bu saklama şekli gübreliklerde larva için öldürücü olan bir örnek, kalıcı bir fermentasyon sağlar. Ayrıca yumurta bırakılmasının önlenmesi ve fermentasyon ısısının korunması amacıyla yığınların örtülmesi için katranlı muşamba da kullanılabilir

1.18 mm çapında delikli karasinek telleri (temizlik için kolaylıkla çıkartılabilir), perdeler, cibinlikler veya kauçuk kanatlı kendinden kapanan kapılar kullanılarak ergin karasineklerin binalara girmesi önlenebilir.

b) Insektisitler

En iyi sonuçları elde etmek için rezidüel özellikli insektisit ve karasineklere karşı çekici özellikte yemler içeren entegre kontrol yöntemi iyi hijyenle birlikte uygulanmalıdır.

Sivrisineklerin Biyolojisi

İnsan ve hayvanlardan kan emmeleri, hızla üremeleri ve çok sayıda öldürücü hastalık etkenini taşımaları sebebiyle sağlık ve ekonomik yönden en önemli vektör, dünyada 2700 civarında türü bilinen sivrisineklerdir. Türkiye’de en önemli cinsleri Anopheles, Culex, Aedes olmak üzere yaklaşık 60 sivrisinek türünün varlığı tespit edilmiştir. Yaşamlarında dört evre vardır. Bunlar : Yumurta, Larva, Pupa ve Ergin dönemleridir. Genellikle yumurtalarını su birikintilerine bırakırlar. Yumurtalar ve yumurtaların bırakılma şekilleri türlere göre farklılık göstermektedir. Anopheles yumurtaları iki ucu yukarıya doğru kıvrık , kayık tarzında ve tek tek suya bırakılırlar. Yumurtalar bazen su üzerinde dantel şeklinde küme yaparlar. Aedes türünün yumurtaları koyu renklidirler ve suda yüzemezler.Daha çok yağmur veya kar sularının toplanabileceği nemli veya kuru zeminlere tek tek bırakırlar. Aedeslerde yumurtada larva gelişimi susuz zamanlarda da sürer. Ancak yumurtadan larva çıkışı su ile temas halinde olabilmektedir. Culex türü ise yumurtaları paket halinde bırakırlar. Larvalar yumurta paketlerinin suyla temas ettiği yerden su içine çıkarlar. Ortalama 2-3 gün içerisinde açılan yumurtalardan çıkan larvalar üç kez deri değiştirerek sıcaklığa bağlı olarak yaklaşık 10 gün ila 6 ay arasında pupa dönemine girerler. Larvaların vücutları saydam bir kitinsel örtü (kutikula) ile kaplıdır. 4-5 gün süren pupa döneminin ardından başkalaşım (metamorfoz) tamamlanır ve ergin sivrisinek 5-6 dakika içinde ortaya çıkar. Halk sağlığı açısından önem taşıyan Anopheles cinsi dişileri bir seferde 400’e kadar yumurta bırakabilirler. Dişi sivrisinek 1-2 aylık ömrü süresince bir ila dört döl verebilir.

Yumurta ve larvaların gelişmesi için 10-15 0C’lik sıcaklıklar yeterli olmaktadır. Bu, larva mücadelesinin ılık geçen kış aylarında dahi devam etmesi yönünden önem taşır. Yumurta, larva ve pupa evreleri sucul ortamlarda, ergin evresi ise karada geçer. Anopheles larvaları genellikle temiz, oksijeni bol, sığ ve tuzsuz sucul alanlarda, Culex larvaları ise sayılan alanların yanı sıra az tuzlu, çamurlu ve kirli sularda da gelişebilmektedir. Sivrisineklerin dişileri yalnızca durgun yada çok yavaş akıntılı sularda yumurtlarlar.

Her çeşit göl, sazlık ve bataklık alanlar, doğal çukurlar, ağaç kovukları, kar ve yağmur suları, yavaş akan akarsuların kıyısında oluşan su bitkileri ve yosunlarla sarılmış durgun su odakları, havuzlar, sulama kanalları, çeltik tarlaları, içinde su birikebilecek her türlü kap ve malzeme, inşaat alanları ve bina temellerinde oluşan birikintiler, fosseptikler sivrisineklerin üremeleri için uygun ortamlardır.

Gündüzleri üreme yerleri çevresinde dinlenen sivrisinekler güneş batımı ile birlikte çiftleşmek veya beslenmek için uçmaya başlarlar. Sivrisinekler zayıf uçucudurlar. Genellikle kendi güçleriyle üredikleri yerlerden 500-1000 m’den fazla uçmayı tercih etmezler.

sivrisinek biyolojisi ve mücadelesi

sivrisinek biyolojisi ve mücadelesi

Karasinekler Nasıl Ürer?

Karasinekler yumurtalarını dışkılara, çöplüklere, özellikle sıcak ve nemli yerlere bırakırlar. Yumurtalar bir günden kısa bir sürede çatlar ve larvalar çıkar. Larvalar bir iki hafta içinde pupa evresine girerler. Pupa evresinde başkalaşmaya uğrayarak birkaç günde kanatlı erişkin biçimlerini alırlar.

Çöp ve gübre gibi nemli organik madde bulunan yerlere 100-150 tanesi yığın halinde yumurtalarını bırakır. Çıkan larvalar organik maddelerle beslenir ve sıcak havada ortalama 7-8 günde sinek olarak uçar. Çok çabuk ürerler.

Karasinek, kısa ama yoğun ve üretimli bir hayat sürer. Eğer yumurtaları 25 derece sıcaklıktaki nemli bir yere bırakılırsa yumurtalar, 10 saat gibi kısa bir zaman zarfında açılırlar. Kurtçuklar ancak sıvı maddelerle beslenirler. Bunlar katı yiyecekleri sıvı hale dönüştürebilmek için kendileriyle ortak yaşayan bakterilere muhtaçtır.

Bunlarla beraber nimf (larva) haline girmek üzere olan kurtçuk, orta bağırsağın son kısmından, sindirim borusu boyunca yol alan bakterilerin çoğunu yok edebilecek bir asit salgılar. Kalan bakterileri de tam nemf kundağından çıkarken orada bırakır ve sinek böylece tam asepsili (mikroptan arınmış) olarak dünyaya gelir.

Metamorfoz (başkalaşım) geçirip, erişkin sinek haline gelebilmeleri için ise lüzumlu olan 40 °C sıcaklıktaki mekânlara yönlendirilirler. Bu ortamda 6 gün içinde iki metamorfoz geçirip, erişkin sinek olurlar.

Bir defada yaklaşık olarak 100’ün üstünde, hayatı boyunca da 600-1000 yumurta bırakabilen dişi karasinek, larva döneminden sonraki üç gün içerisinde, çok rahatlıkla yeniden yumurta bırakabilir. Karasinekler bu ritimleriyle çok hızlı ürerler.

Nisan ayı ortalarında yumurtasını bırakan bir karasinekten gelen neslin, aynı yılın Eylül ayı ortalarında bıraktığı yumurta sayısı 5 trilyonu geçer. Başka bir ifadeyle, bir gramın % 1’i ağırlığındaki (yaklaşık olarak 70 sinek 1 gr ağırlığındadır) bir sineğin devamı olan nesillerden 80 bin ton ağırlığında bir sinek ordusu meydana gelir.

 

 

karasinek

English:

Black flies lay eggs in the feces, garbage, especially in hot and humid place they leave. The eggs hatch in less than one day and out the larvae. The larvae enter the pupal stage within one to two weeks. The company underwent a metamorphosis in the pupal stage of winged adult form they take a few days. Located moist organic matter such as litter and manure lays 100-150 eggs where the bulk of them. The larvae are fed with organic matter and extreme hot weather as flies an average of 7-8 days. They reproduce very quickly. Housefly, a short but intense life time and throughput. If the egg if the egg at 25 degrees to the left at a temperature in a humid place are opened during a short time such as 10 hours. The worms are fed only liquids. They are deprived of the common bacteria living on their own in order to convert the liquid to a solid food. Last, but not nymphs (larvae) to enter into maggots which, in the last part of midgut secretes an acid that can destroy most of the way through the digestive tract of bacteria. The remaining bacteria also release full nemf stock and fly from there while asepsil so full of (germ-free) as it comes into the world. Metamorphosis (metamorphosis) spend, in order to become adult flies are directed to the places in which the necessary 40 ° C. In this environment, spending two metamorphoses in 6 days, adults will fly. On top of about 100 at a time, throughout the life of 600-1000 eggs leave the female housefly larvae in the period of the next three days, the eggs can again very easily. Blackflies breed very quickly with this rhythm. In mid-April, leaving the eggs from one generation flies, the number of eggs left in the middle of September of the same year passes 5 trillion. In other words, one gram of 1% in weight (approximately 70 flies weighs 1 g) income occurred in an army of 80 thousand tons of fly continuation of a generation of

Sinek öldürücüler

Yapışkan Levhalı Sinek Öldürücü Cihazlar

Çocuk odaları için, yüksek gerilim içermeyen yapışkan bantlı ürünlerimizi tavsiye etmekteyiz.
Profesyonel ve Endüstriyel ortamlar için özel imalat ve proje hizmetimiz vardır. Cihazlarımız tümüyle yerli üretimdir.
Tüm ürünlerimiz 1. sınıf 304 kalite inox paslanmaz çelik ve elektrostatik toz boyalı DKP sac dan üretilmekte olup aydınlatma aksamları dışında 2 yıl firmamız güvencesindedir.
Yeni nesi sinek öldürücü cihazlarımız ISG standartlarına göre üretilmektedir.
Ürün gövdesi 2 mm kalınlıkta eloksal alüminyumdan üretilmektedir.
Yapışkan levhalarda 2 mm kalınlıkta amerikan bristol kağıt kullanılmaktadır.
Yüzeydeki yapışkan madde Almanya’dan ithal edilmekte olup, özel makinelerle kağıt üzerine sıvanmaktadır.
Ultraviyaole lambalar, İngiltere’den ithal etmekte olduğumuz, yüksek standartlara sahip, shatterproof özellikte sleewe malzeme ile kaplanmaktadır.

Özellikle gıda üretim alanlarında kullanılması zorunlu olan bu cihazlarımız, ortalama  lamba gücün bağlı olarak 160 M² alandaki sinekleri kendine çekerek, yapışkan bantlara yapışmasını sağlamaktadır. Ortamdaki toz miktarı ile sinek popülasyonuna göre, 2 aylık periyotlarla değiştirilmesi gerekmektedir.

Yapışkan levhalar üzerindeki karelere ayrılmış alanlar, pest kontrol şirketi tarafından raporlama amacıyla kullanılmaktadır. Birim alana yapışan uçan haşerenin, cinsi ve sayısı, rapor edilerek işletme yönetimine sunulmaktadır.

 

Okinox Sinek Kovucu Cihazlar

Cihaz Çeşitleri

Okinox Marka Sinek Öldürücü Cihazlar

Mikropları taşıyarak insan sağlığını tehlikeye düşüren sineklere karşı çeşitli koruyucu önlemler bulunmaktadır. Kimyasal önlemler sineklerle etkin bir mücadele olmasına karşın aynı zamanda insan hayatına da zarar verebilmektedir. Bu nedenle hem insan sağlığına zarar vermeyen hem de sineklerle etkin bir mücadele yöntemi olan elektrikli sinek öldürücü cihazlar yapılmıştır.

Elektrikli sinek öldürücüler 2 farklı şekilde görev yaparlar. Öncelikle tümünde Ultraviyole ışık yayan ve bu ışıkla sinekleri cezbeden  floresan türü lambalar bulunur. Bu lambalar mavi ışık verirler ve her 6 ayda bir değiştirilmesi gerekir. Lamba çapları 25 ve 38 mm olarak 2 çeşittir. Ayrıca U tipi modellerde mevcuttur.

1. Elektronik Sinek Öldürücüler: Bu cihazlar eski nesil ürünlerdir. Lamba ışığına gelen sinekler cihaz içindeki yüksek gerilimli tellere çarparak ölürler. Ortaya çıkan ses ve koku insanlar üzerinde olumsuz etki yapar. Bu cihazlar günümüzde genellikle işletmelerin depo kısımlarında, lokantaların dış alanlarında kullanılmaktadır.

2. Yapışkan Levhalı Sinek Öldürücü Cihazlar: Bu cihazlar yeni nesil ürünlerdir. Gıda imalatı yapılan işletmelerde kullanılması zorunludur. Bu cihazlarda sinek ışık yardımıyla çekilir ve içindeki yapışkan bant levhaya yapışması sağlanır. Yapışkan levha; ortamdaki sinek popülasyonu ve toz yoğunluğuna bağlı olarak, ortalama 2 ay etkinliğini korur. Levhaların etkinliği; üzerinde kullanılan ve sineklerin yapışmasını sağlayan ham madde kalitesine bağlıdır. Kalitesiz yapışkan madde çok kısa zamanda kurur ve sinekler yapışmaz. Ortamda dolaşan sinek sayısı sürekli artar. Dolayısıyla bu cihazlardaki performans önce yapışkan levhaya, sonra UV lambanın etki mesafesine bağlıdır.

Sonuç olarak, marketlerde, kasaplarda sıklıkla gördüğümüz bu cihazlar sineklerin dikkatini çekerek sinekleri kendine çeker. Yapışkan tuzaklar veya  yüksek gerilimli teller yardımıyla sinekleri öldürür.

3. Organik Sinek Tuzağı

Karasinek Mücadelesinde kullanılabilecek kimyasal içermeyen ve bulaşmaya neden olmayan tek üründür. Bir tuzak 50 ila 100 m²’lik yarıçapa sahip bir alanda etkili olmaktadır. Etraftaki karasinekleri; içindeki özel formülasyonun, suyla karışarak koku yayması sonucu cezp ederek içine çeker. Bu sayede sinekleri ve üremelerini bloke eder.

ÖZELLİKLERİ

• Hiçbir Kimyevi Madde İçermez.

• % 100 Doğaldır.

• Çevre Dostudur.

• Pratik Ve Ekonomiktir.

• Üreme Ve Populasyonu Tamamen Bloke Eder.

• Doluncaya (max 6 – 8 Hafta, 50 – 75 bin karasinek) kadar etkili çalışmaktadır.

• Çalışması İçin Enerji ve Mekanik Güç Gerektirmez.

• Kullanıp Atılır – Sürekli Kullanılır.

Teflon Kaplı Sinek Öldürücü Floresan Lambasının İşlevi Nedir?

Teflon Kaplı (shatterproof) Kırıldığı Zaman Dağılmayan Mavi Işıklı Sinek Yakalama Cihazının Florasan Lambası

Özellikle gıda üretim alanlarında kullanılan sinek öldürücü cihazlardaki sinek cezbedici UV lambalar teflon diye tanımlanan şeffaf bir ürün ile kaplanır.

Bunun sebepleri aşağıda belirtilmekle birlikte, özelinde güvenlik amaçlıdır.
– Kırılma durumunda lamba parçacıkları etrafa dağılmaz.

– %97 UV-A geçirgenliği ile lambanın çekim gücünü düşürmez.

– Lamba ömrü boyunca sararma , kırılganlaşma olmaz,özelliğini kaybetmez.

– 200 dereceye kadar dayanıklılık gösterir.

– International Food standarts – FDA – HACCP – AB yasaları – British Retail Consortium gereği kullanılmalıdır.

– Ampuldeki koruma kaplaması IEC60068-2-75 Çekiç Sarkaç testi ( 5 joule ) ve 4m düşme testini geçmiştir. Kaza sonucu ampul kırıldığında parçacıkların etrafa dağılmadığı belgelenmiştir.

– Kaplama %97 UVA ışık geçigenliğine sahiptir, bu sebeble ampül ışığında randıman kaybı neredeyse yaşanmaz.
– Parçalanmayı önleyen kaplama tüm ampul ömrü boyunca özelliklerini kaybetmez, sararmaz ( 10.000 saatten fazla )

– Kaplama, hem açık hem kapalı IP65 armatürlerde 200 derece ısıya kadar dayanıklılık gösterir. Erime ısısı 260 derecedir.

– Isıya ve ateşe dayanıklılık konusundaki tüm yasal düzenlemelere uygundur. Açık aleve veya çok yüksek ısıya maruz kalınca patlamayı desteklemez. 850 derece Kor Kablo testini geçmiştir.

– IFS 2004’ün gerektiği şartları taşımaktadır ( Uluslararası Gıda Standartları )

– FDA tarafından onaylanmıştır, 21CFR177.1550 ( Regulatory Compliance Status – Kurallara Uyum Hali )

– British Retail Consortium süpermarket küresel standartlarına uymaktadır. Adı geçen standartların 3.2.2.6.2 maddesinde şu şart yer almaktadır. Elektrikli sinek öldürücü üniteler içindekiler de dahil olmak üzere tüm küre ve doğrusal ampuller ürünler için risk oluşturdukları yerlerde parçalanmayan plastik armatürler veya parçalanmayı önleyici kaplama vasıtası ile korunmalıdırlar.

English

SYLVANIA Blacklight BL368 FEP Toughcoat

F40W/T12/2FT BL368 FEP

Range f eatures

Excellent fragment retention in the event of breakage

The protective FEP coating meets the IEC60068- 2- 75

Pendulum Hammer test (5 Joule) and the 4m drop test,

demonstrating excellent glass retention in the event of

accidental lamp breakage

The 97% UV- A transmission of FEP maintains maximum insect

attraction

No discolouration or yellowing of shatter resistant coating

during the entire lamp life (\> 10,000 hrs)

The FEP material does not degrade during life. Versions

employing PET coatings become brittle, and may not contain

fragments. PET is also less transparent for UV- radiation

The coating withstands up to 200ºC in both open and

enclosed IP65 fittings.

The melting temperature is 260ºC

Meets all necessary regulations for resistance to heat and fire,

and does not support combustion when exposed to naked

flame or excessive heat. It passes the 850ºC Glow Wire Test

Satisfies the requirements of the International Food Standard

(IFS 2004)

FDA approved, in compliance with 21CFR177.1550 Regulatory

Compliance Status

Satisfies the requirements of the BRC (British Retail

Consortium) leading supermarkets global standard. In

paragraph 3.2.2.6.2 it states All bulbs and strip lights, including

those on electric fly killer units, where they constitute a risk to

products, shall be protected by shatterproof plastic diffusers,

sleeve covers or with a shatterproof protective coating

Applications

Insect attraction in restaurants, kitchens, food shops, supermarkets

Food processing plants, Pharmaceutical industry

The risk of glass and mercury contamination is strongly decreased

Help to avoid injury and loss of production time.

 

Sinek Öldürücü Cihazlar Nasıl Çalışır

Mikropları taşıyarak insan sağlığını tehlikeye düşüren sineklere karşı çeşitli koruyucu önlemler bulunmaktadır. Kimyasal önlemler sineklerle etkin bir mücadele olmasına karşın aynı zamanda insan hayatına da zarar verebilmektedir. Bu nedenle hem insan sağlığına zarar vermeyen hem de sineklerle etkin bir mücadele yöntemi olan elektrikli sinek öldürücü cihazlar yapılmıştır.

Elektrikli sinek öldürücüler 2 farklı şekilde görev yaparlar. Öncelikle tümünde Ultraviyole ışık yayan ve bu ışıkla sinekleri cezbeden  floresan türü lambalar bulunur. Bu lambalar mavi ışık verirler ve her 6 ayda bir değiştirilmesi gerekir. Lamba çapları 25 ve 38 mm olarak 2 çeşittir. Ayrıca U tipi modellerde mevcuttur.

1. Elektronik Sinek Öldürücüler: Bu cihazlar eski nesil ürünlerdir. Lamba ışığına gelen sinekler cihaz içindeki yüksek gerilimli tellere çarparak ölürler. Ortaya çıkan ses ve koku insanlar üzerinde olumsuz etki yapar. Bu cihazlar günümüzde genellikle işletmelerin depo kısımlarında, lokantaların dış alanlarında kullanılmaktadır.

2. Yapışkan Levhalı Sinek Öldürücü Cihazlar: Bu cihazlar yeni nesil ürünlerdir. Gıda imalatı yapılan işletmelerde kullanılması zorunludur. Bu cihazlarda sinek ışık yardımıyla çekilir ve içindeki yapışkan bant levhaya yapışması sağlanır. Yapışkan levha; ortamdaki sinek popülasyonu ve toz yoğunluğuna bağlı olarak, ortalama 2 ay etkinliğini korur. Levhaların etkinliği; üzerinde kullanılan ve sineklerin yapışmasını sağlayan ham madde kalitesine bağlıdır. Kalitesiz yapışkan madde çok kısa zamanda kurur ve sinekler yapışmaz. Ortamda dolaşan sinek sayısı sürekli artar. Dolayısıyla bu cihazlardaki performans önce yapışkan levhaya, sonra UV lambanın etki mesafesine bağlıdır.

Sonuç olarak, marketlerde, kasaplarda sıklıkla gördüğümüz bu cihazlar sineklerin dikkatini çekerek sinekleri kendine çeker. Yapışkan tuzaklar veya  yüksek gerilimli teller yardımıyla sinekleri öldürür.

Bu cihazlarda önemli olan konu lambaların 6 ayda bir değiştirilmesidir. Lambalar mavi ışık verir ancak 6 aydan sonra sinekleri çekici özelliğini yitirir.

 

 

sinek-kovucu-okinox-banner